AddLife AB

AddLife adderar värde

AddLife utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science och omsätter årligen cirka 1,8 miljarder SEK med cirka 460 anställda i ett 25-tal dotterbolag. Bolaget har en entreprenörsdriven struktur med självständiga dotterbolag och effektiv bolagsstyrning som bygger på aktivt ägande. Dotterbolagen som drivs under sina respektive firmanamn, säljer högkvalitativa produkter och tjänster inom Life Science. AddLife skapar optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och tillväxt genom att tillhandahålla det större företagets resurser, nätverk och långsiktighet i kombination med det lilla företagets flexibilitet, personlighet och effektivitet.
CEO
Kristina Willgård
Vi förbättrar människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.
 • Category
  Medtech
 • Founded
  2016
 • Public company
  Yes
 • Revenue
  1800 in Nordic countries
 • Number of employees
  460
 • Chairman
  Johan Sjö